банер

Апликација

Етикета за автентикација

Козметика, секојдневни потреби

Електрични уреди

Индустрија за опасни хемикалии

Отпорност на високи температури, класа на изолација

Машинска индустрија

Медицинска етикета

Надворешни патишта и цевководи

Отпорност на сонце на отворено

Променлива Qr код

Возила и бродови

Вино и храна